Møtereferater, Os Fjellstyre

Referat Os Fjellstyre.

Fjellstyremøte på Eggset 07.02.2014

Hele Fjellstyre møtte.

Sak  1/14:  Unntatt Offentlighet.

 

Sak  2/14:  Henvendelse fra Romerike fuglehundklubb om å leie treningsområde på vestsida.

 

Vedtak: 

Det kan leies ut for kr 80,- pr. hund for 2 dager.  (Samme pris som for treningskort).

 

Sak  3/14:  Søknad fra Natur - Miljø og Friluftsgruppa ved Os skole,    om kr. 1.000,- til bygging av kråkefeller.

 

Vedtak:

Med bakgrunn i Fjellovens §11, bevilger Os Fjellstyre kr 1.000,- til formålet.

 

Sak  4/14:Søknad fra Thor A. Røsten om oppsetting av gapahuk ved Søndre Langtjønna.

 

Vedtak:   

Os Fjellstyre innvilger søknaden om oppsetting av gapahuk, og ser på dette som et positivt tiltak i et mye benyttet turområde.    Os Fjellstyre påtar seg ansvaret med å holde orden rundt gapahuken.

 

Sak  5/14:  Søknad fra Jon Rune Bakken ang. beiterett i Storøya.  g.nr. 167 b.nr. 32 i Tufsingdalen.

 

Vedtak: 

Bruket Østli 167/31 har beiterett innafor Rendalen nordre statsalmenning.  Dersom Storøya 167/32 selges som tilleggsjord til gårdsbruk i Tufsingdalen, vil dette bruket fra før ha beiterett på nevnte statsalmenning. 

Os Fjellstyre vil ikke behandle søknad om inngjerding av areal ved Storøya 167/32 som tidligere er brukt av eiendommen Østli til beite før Østli og Storøya er solgt som tilleggsareal. 

Behov for utvisning av beite/tilleggsjord vil ikke være avklart før salget er gjennomført og ny eier har tatt eiendommen i bruk.Behandling av søknaden før salget er gjennomført vil være en forhåndsbehandling som ikke er i tråd med fjellstyret sin oppgave med å sikre de bruksberettigedes interesser.                                          

Det å ikke behandle søknaden om utvisning av beite og oppføring av gjerde ved Storøyaer en prosessledende beslutning som gjelder praktiske forhold i saksgangen og kan ikke påklages iflg. Forvaltningsloven.

 

Sak  6/14:  Utemøbler ved utleiebua ved Kløvstein.

 

Vedtak: 

Os Fjellstyre kjøper et raste/benksett for inntil kr. 2.000,-.

 

Orienteringssak:  Os Fjellstyre kjøpte blomster som ble overrakt til Tufsingdalen Landhandel i forbindelse med oppstarten 23.01.2014.

 

Møtet slutt kl 1500.

Erik Jachwitz     Arne Grue     Mette Femundshytten

Heidi Lundstedt     Lars Erik Midtdal

Fjellstyremøte 07.03.2014, på kontoret kl 1100.

Hele Fjellstyre møtte.

 

Sak  7/14:  Utdriving av ulovlig beitende tamrein på Os Fjellstyres område.

 

Vedtak: 

Med henvisning til §17 i Fjellova vil Os Fjellstyre sette en frist på 5 timer fra varsel blir gitt til reindrifta for å drive ut ulovlig beitende tamrein.  Hvis så ikke skjer vil Os Fjellstyre drive ut tamreinen for reindriftas regning.

 

SAK  8/14:  Unntatt offentlighet.

 

Møtet slutt.

Erik Jachwitz     Arne Grue     Heidi Lundstedt

Mette Femundshytten     Lars Erik Midtdal

Styremøte Os Fjellstyre på kontoret 08.05.2014 kl 1100.

Hele Fjellstyre møtte, i tillegg møtte daglig leder i Engerdal Fjellstyre på sak 10/14.

 

Sak  9/14:  Antall fuglejegere 1. og 2. jaktuke.

 

Vedtak: 

Os Fjellstyre tildeler 100 kort i hver uke.

På solgte kort tar vi forbehold om bag limit og eventuelle andre begrensninger.  Vi tar stilling til dette når rypetellingene foreligger.

 

Sak 10/14 (kl 10.30):  Møte med daglig leder i Engerdal Fjellstyre, Ole Opseth; angående tjenestekjøp.

Resten av 2014 blir en prøveordning, ut fra forslag i fremlagt kladd.  Den blir behandlet i Engerdal Fjellstyre 04.06.2014.

Os Fjellstyre får en revidert utgave før møtet 04.06.2014.

 

Vedtak: 

Os Fjellstyre går inn for den fremlagte tjenestekjøpavtale.  Revidert avtale blir sendt oss for gjennomsyn.

 

Sak 11/14:  Regnskap 2013.

Mette Femundshytten la frem regnskap og revisjonsberetning.  Regnskapet er ført av Vekstra, Os.

Det bemerkes at regnskapskostnaden er økt fra kr 16.221,77

til kr 44.022,40.

 

Vedtak: 

Vi godkjenner regnskap og revisjonsberetning.

Underskuddet på kr 112.030,- belastes egenkapitalen.

 

Sak 12/14:  Kostnader ved regnskapsføring.

Viser til foregående sak.

 

Vedtak: 

Mette Femundshytten får fullmakt til å ta opp grunnlaget for prisøkninga med Vekstra.

 

Sak 13/14:  Årsmelding for 2013.

Den er utarbeidet av Mette Femundshytten.

 

Vedtak: 

Os Fjellstyre godkjenner årsmeldinga.

 

Sak 14/14:  Reingjerde, konfliktforebyggende tiltak.

Os Fjellstyre oppnevner et medlem til gruppa som arbeider med dette.

 

Vedtak: 

Os Fjellstyre oppnevner Heidi Lundstedt til å delta fra Os Fjellstyre.

 

Sak 15/14:  Innføring av bukkejakt rådyr f.o.m. høsten 2014.

Tufsingdalen viltstellområde v/Lars Erik Midtdal har kontaktet begge grunneierlaga, og samtlige grunneiere er positive til et prøveår med bukkejakt på f.eks. 5 dyr.

Antall felte dyr inngår i den ordinære rådyrkvota som de siste åra har vært 20 dyr.

Jakttid for voksen rådyrbukk er f.o.m. 10. august, og vi kan forsøksvis avslutte den til småviltjakta 10. september.

 

Vedtak: 

Os Fjellstyre innfører jakt på voksen rådyrbukk f.o.m. 2014.  Pris pr. kort kr 300,- og det selges et kort pr. jeger.

Pris pr. dyr ved felling kr 450,-.

Det er ikke tillatt med drivende hund, jfr. båndtvang.

Hver jeger må disponere eller ha avtale om ettersøkshund.

Jakttid f.o.m. 10. august t.o.m. 9. september.

Det selges ubegrenset antall kort, hvert kort gir rett til å felle en voksen bukk.

Jakta stoppes når 5 voksne bukker er felt.

 

Sak 16/14:  Orienteringssak, utsetting av en-somrig røe.

Os Fjellstyre har i samråd med TUNA kjøpt inn 3000 en-somrig røe.  TUNA har tatt seg av transport og utsetting.

Fisken er fordelt slik:

Bakkfjellet:

500 i Øvre Rotjønna

500 i Nedre Rotjønna

500 i Litjkrabbtjønna

Litjnørdalen:

800 i Indre Gruvtjønna

ca 350 i Langtjønna inna Nøra

ca 350 i Smedjotjønna

 

Møtet slutt.

Erik Jachwitz     Arne Grue     Heidi Lundstedt

Mette Femundshytten      Lars Erik Midtdal/ref

Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 11.12.2014.

Leder Erik Jachwitz var forhindret i å møte.

Nestleder Arne Grue ledet møtet.

 

Sak 21.14

Ark 021.1

 

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 28.08.2014.

 

Vedtak: Enstemmig godkjent, 4-0.

 

  

Sak 22.14

Ark 137

 

Søknad om økonomisk støtte til bokprosjekt-Jon Olav Ryen.

 

Vedtak: Os fjellstyre avslår søknaden. Ut fra fjellstyrets økonomi ser vi ingen mulighet til å imøtekomme søknaden. Enstemmig, 4-0.

 

 

Sak 23.14

Ark 137

 

Forespørsel om overtakelse av «Østafor» (påskeguiden).

 

Lars Erik Midtdal fratrådte under behandlinga.

 

Vedtak: Os fjellstyre forskutterer et beløp på inntil kr. 30.000,- for trykking og porto for utgivelsen 2015.

Os fjellstyre vil ha et møte med TNU rett etter påske for å diskutere senere utgivelser av «Østafor».

Enstemmig vedtatt 3-0.

 

 

Sak 24.14

Ark 111

 

Driftsbudsjett 2015.

 

Administrasjonens forslag til vedtak:

Os fjellstyre vedtar framlagt forslag til budsjett for 2015.

 

Vedtak: Os fjellstyre vedtar fremlagt forslag med følgende endringer:

Post 3003: minus kr. 40.000,-

Post 4001: minus kr. 10.000,-

Driftsresultatet reduseres følgelig med kr. 30.000,-

 

Fotnote til budsjettet 2015:

Forskuttering utgivelse av «Østafor» kr. 30.000,- se Sak 23/14. Utgift på mars 2015, inntekt i løpet av mai 2015.

 

 

 

 

 

 

Annet

 

Neste møte planlagt til 13.01.2015. kl.11.00. Evaluering av jakta 2014 og premiering av rovviltkonkurranse.

Leder varsler begge Grunneierlaga snarest om å møte kl.12.00. (ang.ny leieavtale), samt varsler Femund Fiskarlag om å møte kl. 13.30.(ang. næringsfiske).

 

 

Møtet slutt.

 

Arne Grue    Mette Femundshytten   Heidi Lundstedt   Lars Erik Midtdal / ref.

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

heinrich kleinemenke | Svar 13.11.2014 21.28

er den nye bro i flendalen som er byggt med rör vel bra for fiskvandring?? en vanlig bro med stein og grus i bunnen er sikker ingen hindring for fisk!

knutsen 14.11.2014 22.50

om itte du kommer igjennom så jør vel fisken d

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.09 | 10:00

Hvor finner jeg elektronisk jaktrapport for småviltjakta? Vi ble oppfordret til å rapportere på nettet, og ikke bruke rapporten på baksiden av jaktkortet.

...
10.09 | 20:44

Skal opp til Os i helga, hvordan er det med hare i år? Og hvor anbefaler dere å slippe, hvor det helst ikke er så mye hytter? 😊
Takk for svar 😊

...
01.09 | 20:38

Det blir utdeling på skolen ved Samfunnshuset 9 og 16 kl,19.30-21.30.
Servering av kaffe og kaker. Salg av kart. ;)

...
31.08 | 09:57

Hvor finner jeg møtereferat for 2018? Hvor finner jeg regnskap og årsmelding for 2017? Blir det ikke lagt ut her på nettsida lenger?

...
Du liker denne siden