årsmelding 2016

Årsmelding 2016 for Os fjellstyre

ÅRSMELDING FOR OS FJELLSTYRE 2016

 

Os fjellstyre har hatt denne sammensetning i 2016:

Styremedlemer:                                                         Varamedlem:

Leder              Arne Grue                                          Astrid Nyvoll

Nestleder        Lars Erik Midtdal                              Oddveig S. Broen

Kasserer          Gunn Tengesdal                                 Torvid Leistad

Sekretær         Marian S Holøien                               Halvor Siksjø

Styremedlem  Erik Jachwitz                                     Tomas L. Engåvoll

 

Gunn Tengesdal har hovedansvaret for hjemmesiden

Småviltjakt selges/søkes som før til Erik Jachwitz.

Ansvaret for fiske og Kløvstenbua er Marian S Holøien

Lars Erik Midtdal har fortsatt ansvaret for elg, rådyr og bever.

 

VIRKSOMHET:

Det er avholdt 5 møter og behandlet 14 saker.

På kurs for nye fjellstyrer, 04,-5,02,16, deltok 3 første dag og 4 andre dag. På fagsamling og årsmøte i Sør-Trøndelag/Hedmark fjellstyresammenslutning, 29,02-01,03,16 deltok 3 første dag og 4 andre dag.

To fra Fjellstyret deltok på møte omFlensjøen, videre forvaltning av fiske i sjøen.

Leder deltok i juni på årsmøte i Norges Fjellstyresamband.

 

På fjellstyremøte 130116 møtte Helge Hansen og Camilla Knutsen fra Reindrifta og Tore Evavold fra Os Kommune. Tema var ulovlig reinbeite og reinsgjerder.

Vekstra Os regnskap fører regnskapet for oss og revisjonen blir utført av Revisjon Fjell IKS ved Svein M. Evavold.

For møtereferater og annet av interesse se vår hjemmeside: www.os-fjellstyre.net.

 

ARBEIDSOPPGAVER:

Vi har vidreført tjenestekjøpsavtalen med Engerdal fjellstyre som be inngått i juni -14. Avtalen omfatter oppsynstjeneste, forfallende oppgaver for fjellstyre og saksutredning. Det er Arne Elgaaen som har vært oppsyn. Ordninga fungerer bra for et så lite fjellstyre som vårt, som med det slipper å ansette noen i en veldig liten stilling.

Torger Tengesdal har stått for veiing/kontroll av elg.

Annet arbeid har fjellstyrets medlemmer tatt seg av.

Os Fjellstyre kopierer gratis for lag og foreninger i bygda.

Samarbeidet med Tu-Na jeger og fisk er videreført, de setter ut røe der det er behov og tar vannprøver.  Fisken, røe bli fortsatt kjøpt fra anlegget i Snerta. Våren 2016 ble det satt ut 300 to-somrig. Her av på Bakkfjellet, Øvre Rotjønna,70 stk og resten ble satt ut i Langtjønna 115 stk og 115 stk i Smedjotjønna.  Vår andel av Flendalsveien var på ca 35000 kr. i 2016. Detter en liten økning, men avgiften ble økt sist år.

 

JAKT OG FISKE

Med unntak av Hans Ole Sæters eiendom forvaltes all jakt og fiske under ett i Tufsingdalen. Os fjellstyre leier også inn den delen av almenningen i Engerdal som ligger på vestsiden av Femunden i forbindelse med elgjakta. Det er også en samarbeidsavtale med Engerdal når det gjelder sportsfiske i vatna på Bufjellet. Fiskekortsalget har gått noe opp/ned det siste året.

Elgjakta ble trekt i fjord og vi har 5 felt for innenbygds og 1 for utenbygds.Miljødirektoratet godkjente i 2016 videre dispensasjon vedrørende elgjakta. Se møteprotokoll 09,12,2015.

Tufsingdalen viltstellområde er medlem i Nord-Østerdal-Røros elgregion. Kommunen tildeler elgkvote etter tilrådning fra Elgregionen, den var som foregående år, 37 dyr. 30 dyr ble tildelt som grunnkvote og 7 beholdt som tilleggsdyr.

Det ble felt 29 elg. herav 16 hanndyr, 1,5 år og eldre, 12 hunndyr, 1,5 år og eldre og 1 årskalv, hann. Ingen søkte omm tilleggsdyr. dette ga en fellingsprosent på 78,4 %.

Rådyrkvota var også på 20 dyr dette året. Under bukkjakta ble 4 av 5 dyr felt. På den ordinære rådyrjakta ble det felt 4 voksene hanndyr, 5 bukkekillinger og 1 geitekjilling. Totalt ble 17 av 20 dyr felt.

Av en beverkvote på 5 dyr, ble ingen felt.

Det ble solgt 88 jaktkort i rypejakta, totalt fordelt over flere perioder.Baglimit på 1 rype pr dag. Først tildelt 65 og etter første og andreperiode og taksering. Inntekta på jaktkort småvilt?

Det er i virksomhetsåret 2016 solg 367 fiskekort, av disse er 148 solgt via den digitale salgsløsningen Inatur.no. Fjellstyrets inntekter fra fiskekortsalg var i 2016 kr 62 751,- (kr 56 795,- i 2015) .  

 

DIVERSE

Som tidligere år har Romerike Fuglehundklubb og Hedmark-Oppland fuglehundklubb leid prøveterreng av oss til sine vinterprøver.

Av skuddpremier er følgende utbetalt for: 7 rev, 5 kråker, 21 skjærer, 2 mink, 1 måke og 3 røyskatter. Til sammen er det utbetalt kr 5 350,-.

Vinner av predatorkonkurransen ble Mona Jachwitz.

Utleien av Kløvstenbua var sist år på kr 16 100,-.

Os Fjellstyre er å finne på internett ved å gå inn på www.os-fjellstyre.net. Her vil dere finne møtereferater, årsmeldinger og regnskap, samt annen informasjon. Vi har salgssider på Inatur hvor utleiebua ved Kløvsten bestilles og hvor det kan kjøpes fiskekort.

 

ØKONOMI

Økonomien fremgår av vedlagte regnskap, balanse og noter. Årets resultat ble et overskudd på 11 412. Driftkostnadene var kr 472 452,- (391 302,- i 2015) mens inntektene inkludert finansinntekter var kr 483 864,- (kr 607 295,- i 2015).

 

 

 

Tufsingdalen 26 april 2017.

 

 

 

Arne Grue                              Erik Jachwitz                                    Gunn Tengesdal        

 

Lars Erik Midtdal                              Marian Sønmør Holøyen

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

20.09 | 13:31

Hei. Blir det anledning til å kjøpe dagskort på rypejakt, og hvor kan man kjøpe disse? Hilsen Christian

...
02.09 | 21:24

Jeg har oversett noen meldinger her, men nå er takseringer og regler for rypejakta lagt ut.

...
28.08 | 12:24

Hva blir bag limiten i årets jakt?

...
28.08 | 10:37

Viktig at det legges ut noe nå. Det ryktes om fredning og da må folk få tid til å områ seg med noe annet.

...
Du liker denne siden