Årsmelding 2017

Årsmelding 2017 for Os fjellstyre

Årsmelding fra Os Fjellstyre 2017

 

Os Fjellstyre har inneværende år bestått av:

Leder:                  Arne Grue

Nestleder:         Lars Erik Midtdal

Kasserer:            Gunn Tengesdal

Styremedlem:  Erik Jachwitz

I Arne Grue`s sjukemeldingsperiode har Lars Erik Midtdal fungert som leder og Astrid Nyvoll som medlem av Fjellstyret.  Tomas Engåvoll har vært medlem av Fjellstyret etter at Erik Jachwitz flyttet og noe før.

 

Gunn Tengesdal har fortsatt hovedansvaret for hjemmesiden.  Småviltjaktkort søkes/ selges til/av Tomas Engåvoll og Fjellstyrets mailadresse. Ansvar for fiske og Kløvstenbua, Marian S Holøien. Lars Erik Midtdal har fortsatt ansvar for elg, rådyr og bever.

 

Virksomhet:

 

Det er avholdt 6 fjellstyremøter og behandlet 22 saker. Det var også et åpent møte i samfunnshuset i Januar. Dessuten møte med Femund Reinbeite/Riast Hylling-Reinbeite distrikt om leie av beite utenom reinbeitegrensa. Både før og etter utleie. I Juni befaring i Flendalen, vedrørende søknad om tilleggsjord, mellom vei og elv, fra Tobias Hodøl. Her deltok  landbrukskontoret, reindriftsnæringa, statsskog og nabo, forruten fjellstyre.

På fagsamling og årsmøte Hedmark/Sør Trøndelag Fjellstyresammenslutning 2017 deltok 3 første dag og 4 på årsmøte. To av oss deltok på møte om forvaltning av Flensjøen i lag med Røros jeger og fisk, Røros Fjellstyre og grunneiere i Grådalen. Leder deltok på årsmøte i Norges Fjellstyresamband.

Vekstra Os Regnskap fører regnskapet for oss og revisjonen blir utført av Revisjon Fjell IKS ved Svein M Evavold. For møtereferater og annet av interesse se vår hjemmeside: www.os-fjellstyre.net

 

Arbeidsoppgaver:

Vi har vidreført tjenestekjøpsavtalen med Engerdal Fjellstyre som ble inngått i 2014. Vi tok en gjennomgang av den i juni 2017 for eventuellt å finne noen kostnadsbesparelser. Avtalen omfatter oppsynstjeneste, aktuelle oppdrag fra fjellstyre og saksutredning. Arne Elgaaen er oppsyn for oss. Dette er ei grei ordning for et så lite fjellstyre som vårt er. Vi slipper å ansette noen i ei veldig lita stilling.

Torger Tengesdal har stått for veiing/kontroll av elg. Vi er glade for at han bistår oss med dette. Annet arbeide har fjellstyrets medlemmer tatt seg av. Os Fjellstyre kopierer gratis for lag og foreninger i bygda.

Vi samarbeider med TU-NA jeger og fiskeforening. De deltar i utsetting av fisk og foreslår hvor fisken skal settes ut og tar vannprøver.

Fisken blir fortsatt kjøpt fra anlegget på Snerten. Våren 2017 ble det satt ut 800 ett-årig fisk fordelt på Søndre Langtjønna, Midtre Gruvtjønna, Indre Gruvtjønna og Rotjønna på Bakkfjellet. Dessuten 50 2-årig i Smedjotjønna.

 

Flendalsveien:

Vår andel av Flendalsveien ble i år kr. 33194,00.

Dette er en liten nedgang fra i fjord.

 

Jakt og fiske:

Med unntak av Hans Ole Sæthers eiendom forvaltes all jakt og fiske under ett i Tufsingdalen.  Os Fjellstyre leier også inn den delen av statsalmenningen i Engerdal som ligger på vestsida av Femund i forbindelse med elgjakta. Det er også en samarbeidsavtale med Engerdal når det gjelder sportsfiske i vatna i Bufjellet. Fiskekortsalget har gått noe opp det siste året.

 

Elgjakta ble trekt i 2015. Vi har 5 felt for innenbygds og 1 for utenbygds. Miljødirektoratet godkjente i 2016 videre dispensasjon vedrørende elgjakta.

Tufsingdalen viltstellområde er medlem av Nord Østerdal- Røros elgregion. Kommunen tildeler kvoter etter tilrådning fra elgregionen. Den var for 2017, 37 dyr. 32 dyr ble tildelt som grunnkvote og 5 beholdt som tilleggsdyr. ! tilleggsdyr ble utdelt. Det ble fellt tilsammen 28 elg. Hanndyr, 75 % og hunndyr 25%. Fellingsprosent 75,7%.

Rådyrjakt. Kvota var på totalt 20 dyr. 5 dyr i bukkejakta. tilsammen ble 13 dyr fellt.

Beverjakt: 2016/2017 tildelt 5 dyr. 2017/2018 ingen dyr tildelt. 2017 1 kort solgt.

 

Fuglejakt:

Det ble solgt ca 110 jaktkort i rypejakta,  fordelt over de to første periodene. Baglimit på 1 rype pr jeger pr dag. Bra salg videre utover jakta. Stor økning i inntekta fra fuglejakta.

Diverse:

Fuglehundprøven ble forstyrret av rein.

I skuddpremier ble det utbetalt kr 10 800,00. Vinner av predatorkonkurransen ble sist år: Espen Knutsen, 3 700 poeng.

Utleie av Kløvstenbua var noe mindre i 2017, kroner 12850,00.

Dårligere utleie på sommeren.

Os Fjellstyre er å finne på internett ved å gå inn på: www.os-fjellstyre.net

Her vil dere finne møtereferater, årsmelding og regnskap, samt annen informasjon. Vi har salgssider på  INatur hvor utleie av Kløvstenbua og leie av båt kan bestilles. Fiskekort kan også kjøpes der.

 

Økonomi:

Økonomien framgår av vedlagte regnskap, balanse og noter. Årets resultater ble et overskudd på kr 266303,00.   Driftskostnadene var på kr. 330198,00.

 

Moen Nordre, 050418

Marian S Holøien

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

20.09 | 13:31

Hei. Blir det anledning til å kjøpe dagskort på rypejakt, og hvor kan man kjøpe disse? Hilsen Christian

...
02.09 | 21:24

Jeg har oversett noen meldinger her, men nå er takseringer og regler for rypejakta lagt ut.

...
28.08 | 12:24

Hva blir bag limiten i årets jakt?

...
28.08 | 10:37

Viktig at det legges ut noe nå. Det ryktes om fredning og da må folk få tid til å områ seg med noe annet.

...
Du liker denne siden