August

Møtereferat August

Protokoll fra møte i Os fjellstyre den 22.08.2016.

Følgende fjellstyrerepresentanter møtte: Arne Grue, Erik Jachwitz, Mariann Søndmør Holøien, Gunn Tengesdal, Lars E. Midtdal,

 

Erik Jachwits ble kjent inhabil i sak 11.16. Ingen vararepresentant møtte i hans sted.

 

Sak 09.16

Ark 021.1

 

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 21.04. 2016.

 

Innkallinga til møtet og møtereferat fra den 21.04.2016 ble enstemmig godkjent.

 

 

Sak 10.16

Ark 613

 

Småviltjakta 2016

 

Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak:

 

Opprettholder jakt på de kort som er solgt,  65 kort, med baglimit 1 rype pr dag. Eventuelt vurdere salg av døgnkort senere i jakta, ut fra hvor mange ryper som felles i 1. og 2. periode og etter takseringsresultat. 

 

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Opprettholder jakt på de kort som er solgt,  65 kort, med baglimit 1 rype pr dag. Eventuelt vurdere salg av døgnkort senere i jakta, ut fra hvor mange ryper som felles i 1. og 2. periode og etter takseringsresultat. 

 

Sak 11.16

Ark 173

 

Garanti for kjøp av aksjer

 

Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak:

Os Fjellstyre garanterer  overfor Tufsingdal Eiendom A/S for kjøp av aksjer for kr 200 000,- ved kjøp av næringseiendom i Tufsingdalen.

Fjellstyrets forslag til vedtak ble vedtatt med 4 stemmer for. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Os Fjellstyre garanterer  overfor Tufsingdal Eiendom A/S for kjøp av aksjer for kr 200 000,- ved kjøp av næringseiendom i Tufsingdalen.

 

 

Sak 12.16

Ark 046

 

Annonsering i Internettopplysningen.

 

 

Administrasjonens forslag til vedtak:

Os fjellstyre takker nei til tilbudet fra internettopplysningen.no.

 

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:

Fjellstyrets vedtak:

Os fjellstyre takker nei til tilbudet fra internettopplysningen.no.

 

 

------------------------------------

 

 

Orienterings- og drøftingssaker:

 

 1. Os Fjellstyre ønsker 3 rapportkasser for jaktkort. Det brukes to postkasser, til Erik Jachwitz og Gunn Tengesdal. Gunn Tengesdal kjøper inn ei kasse som hun får Arne Elgåen til å sette opp på servicebygget ved butikken.

 

 1. Arne Grue refererte fra årsmøte i Fjellstyresambandet i Steinkjer i Juni.

 

 

 1. Sperregjerde for rein i Tufsingdalen. Berørte grunneiere og reindriftsnæringa er enige om trase. Det jobbes videre med saken.

 

 1. NINA har foretatt prøvefiske i Flensjøen, Røtjønna og Butjønna i forbindelse med avslutning av kalkningsprosjekt.  Vi får rapport.

 

 1. Det har vært prøvefiske i Flensjøen i sommer. Røros Jeger og Fisk har ansvaret. Vi venter på rapport.

 

 1. Os Fjellstyre har sendt høringsuttalelse om hjorteviltplanen til Os Kommune.

 

 1. Arne Grue kontakter Statsskog angående uttak av stor mengde grus fra Måssåbakken Grustak. Brukt til kabellegging ved hyttefelt på Kvilvangen.

 

 1. Nytt skilt til Røros-Grådalen ved Broen-Knutsen veiskille. Gunn T prater med Tor Olav Narbuvoll om å lage et.

 

 1. Elgjakta 2016.            250916-021016 og 081016-061116.

 

 1. Ordinær rådyrjakt: 101016-161016 og fra 011116-231216.

 

 1. Kløvstenbua. Båtutleie på Inatur. Gunn T ordner dette.

 

 

-----------------------------------------

 

Møtet slutt.

 

 

 

 

 

Arne Grue       Lars E. Midtdal    Erik Jachwitz        Mariann S. Holøien    Gunn Tengesdal

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

11.07 | 21:04

Hvem har vel egentlig ansvar for de voldsomme plast søppel etter elg foring på Brenna? Hvis også kongen er bekymret over plast tilgrising, må vi også forstår.

...
10.04 | 20:13

Vi jobber med saken nå!! Regner med det blir klart,så svar blir sendt ut på mail og i post for de som ikke har mail,iløpet av denne uka!
Gunn

...
03.04 | 21:00

Når er tildelingen av jaktkort til småviltjakten 2018?

...
24.01 | 20:46

Nå er det mulig å fylle ut søknad om småviltjakt på skjema å sende direkte!
Se under JAKT/NYHETER og E-Søknad!!

...
Du liker denne siden