Årsregnskap Os fjellstyre 2015

Regnskap for Os fjellstyre 2015

Årsregnskap 2015

 

Utarbeidet av:

Vekstra Os Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Søstergata 9

2550 OS I ØSTERDALEN

Organisasjonsnr. 998355362

 

 

 

Resultatregnskap

 

Note                           2015                            2014

 

 

 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter

 

Salgsinntekt

1

399 251

545 050

Annen driftsinntekt

2

201 111

0

Sum driftsinntekter

 

600 361

545 050

Driftskostnader

Varekostnad

 

 

120 327

 

73 580

Lønnskostnad

3,4

(16 713)

63 353

Avskrivning på varige driftsmidler

5

 

 

6000 Avskrivning på bygn./annen fast

 

20 460

1 716

Sum Avskrivning på varige driftsmidler

 

20 460

1 716

Annen driftskostnad

 

267 228

329 925

Sum driftskostnader

 

391 302

468 574

DRIFTSRESULTAT

 

209 059

76 475

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

 

 

 

Finansinntekter

Annen renteinntekt

 

 

6 603

 

4 649

Annen finansinntekt

 

352

0

Sum finansinntekter

 

6 955

4 649

Finanskostnader

Annen rentekostnad

 

 

21

 

0

Sum finanskostnader

 

21

0

NETTO FINANSPOSTER

 

6 934

4 649

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD

 

215 993

81 124

Skattekostnad på ordinært resultat

 

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

 

215 993

81 124

ÅRSRESULTAT

 

215 993

81 124

OVERFØRINGER

Overføringer annen egenkapital

 

7

 

215 993

 

81 124

SUM OVERFØRINGER

 

215 993

81 124

 

 

Balanse  pr. 31.12.2015

 

Note               31.12.2015                 31.12.2014

 

 

 

EIENDELER

Anleggsmidler Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom                        5

1100 Bu Kløvstein                                                                           27 459                   29 175

Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom

 

27 459

29 175

Maskiner og anlegg

5

168 694

187 438

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer

 

6

 

0

 

200 012

Sum anleggsmidler

 

196 153

416 625

Omløpsmidler

Kundefordringer

 

 

4 191

 

20 700

Bankinnskudd, kontanter o.l.

8

983 718

539 269

Sum omløpsmidler

 

987 909

559 969

SUM EIENDELER

 

1 184 062

976 594

EGENKAPITAL OG GJELD

 

 

 

Egenkapital

 

 

 

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

 

7

 

1 144 167

 

928 175

Sum opptjent egenkapital

 

1 144 167

928 175

Sum egenkapital

 

1 144 167

928 175

Gjeld

 

 

 

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

 

 

4 648

 

16 766

Skyldig offentlige avgifter

 

20 492

24 156

Annen kortsiktig gjeld

 

14 755

7 498

Sum kortsiktig gjeld

 

39 895

48 420

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

 

1 184 062

976 594

 

 

Os i Ø            /          2016

 

 

..............................                 ..........................

Arne Grue                                 Lars Erik Midtdal

Leder                                       Nestleder

 

 

 

..............................

..........................         ..

...........................

Gunn Tengesdal

Mariann Sønmør Holøien

Erik Jachwitz

Kasserer

Sekretær

Styremedlem

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

20.09 | 13:31

Hei. Blir det anledning til å kjøpe dagskort på rypejakt, og hvor kan man kjøpe disse? Hilsen Christian

...
02.09 | 21:24

Jeg har oversett noen meldinger her, men nå er takseringer og regler for rypejakta lagt ut.

...
28.08 | 12:24

Hva blir bag limiten i årets jakt?

...
28.08 | 10:37

Viktig at det legges ut noe nå. Det ryktes om fredning og da må folk få tid til å områ seg med noe annet.

...
Du liker denne siden