Årsmelding 2013

Årsmelding 2013 for Os fjellstyre

ÅRSMELDING FOR OS FJELLSTYRE 2013

Os fjellstyre har hatt følgende sammensetning 2013:

Leder:              Erik Jachwitz                            Varamedlem: Alfhild Bakken (til des. -13)

Nestleder:       Arne Grue                                           ”             Torvid Leistad

Kasserer:         Mette Femundshytten                     ”             Esten Håsether

Sekretær:        Lars Erik Midtdal                               ”              Halvor Siksjø

Styremedlem: Heidi Lundstedt                                ”              Oddveig S. Broen

 

VIRKSOMHET:

Det er blitt avholdt 9 styremøter og behandlet 33 saker. På et av styremøtene deltok Morten Aas, lederen for Engerdal fjellstyre. Dette for å avklare om det kan være en god løsning for oss å leie tjenester av Engerdal fjellstyre, samt samarbeid forøvrig. På et annet styremøte deltok lederne for grunneierlagene i Tufsingdalen.

Vekstra Os regnskap tar seg av  regnskapsføring og utlønning. Det er Svein M. Evavold i firmaet Revisjon Fjell IKS som reviderer regnskapet vårt.

Sør- Trøndelag / Hedmark fjellstyresammenslutning arrangerte fagdag og årsmøte på Røros 15.-16. april, hvor alle fjellstyremedlemmene deltok på en eller begge dagene.

Vi innkalte fiskekortselgerne til møte 20. november for informasjon og levering av fiskekortoppgjør.

 

ARBEIDSOPPGAVER/OPPSYNSVIRKSOMHET

Ny bru over Flena er nesten ferdigstilt. Det er Vidar Holøien som er hovedansvarlig for jobben.

Det er blitt satt ut 1-årig røye i Indre Gruvtjønna (ca 750 stk) og i Smejotjønna (ca 250 stk)

Det er fra fjellstyrets side jobbet med å få en avklaring rundt Tufsingdal fisk BA. Vi innkalte til et ekstraordinært årsmøte 10. okt, men innkallingen ble ikke godkjent. Der ble styret i Tufsingdal fisk oppfordret til å innkalle til årsmøte selv. Det ble avholdt årsmøte 27. nov. Der ble det vedtatt at styret innen 7 dager må levere konkursbegjæring pga svake økonomiske resultater og ingen forslag til forbedring i økonomien. Dette ble gjort 19. des. Denne saken er det blitt jobbet videre med i 2014 og advokat har bistått oss.

5. og 6. mars ble det gjennomført en arbeidsrettsak mellom Os fjellstyre og vår tidligere ansatt, Jon Jarle Sæter, der det ble inngått forlik.

Fra 01.07. har vi leid inn Arne Elgaaen på timebasis. Han har i hovedsak kontrollert fiskere og jegere og ellers ført tilsyn på statsallmenningen. Per Inge Nyvoll har også blitt leid inn til noen scooteroppdrag. Torger Tengesdal har tatt seg av veiing/kontroll i forbindelse med elgjakta. Ellers har fjellstyremedlemmene delt på arbeidsoppgaver som må gjøres.

Det er fra før av et samarbeid med TUNA som blant annet går på fiskekultivering. Slik at dem tar vannprøver i området.

 

BU VED KLØVSTEN

Den er blitt utleid 60 døgn dette året. Det er en meget stor og gledelig økning fra året før. Det er blitt utført rundvask der og opprydding inne og ute, samt at det er innkjøpt noe mer kjøkkenutstyr.

 

JAKT OG FISKE

Med unntak av Hans Ole Sæter sin eiendom, så forvaltes all jakt og fiske under ett i Tufsingdalen. I tillegg så leier fjellstyre inn den delen av allmenningen i Engerdal som ligger på vestsiden av Femunden i forbindelse med elgjakta. Det er også en samarbeidsavtale med Engerdal når det gjelder sportsfiske i vannene på Bufjellet.

Når det gjelder elgjakta har 6 jaktlag hvert sitt jaktfelt. Et av feltene er åpent for søknad fra alle og tildeles etter loddtrekning. De øvrige feltene er forbeholdt innenbygds jaktlag. Tildelingen skjer hvert 4. år og dagens tildeling gjelder til og med 2014. Tufsingdal viltstellområde er medlem av Nord-Østerdal/Røros elgregion med Lars Erik Midtdal som vår representant. Viltnemda (formannskapet) fastsetter kvoter etter tilrådning fra elgregionen. I 2013 ble Tufsingdalen tildelt 40 dyr. 33 elg tildeles i første omgang og 7 elg som tilleggsdyr det er mulig å søke på for hvert jaktlag. Det ble felt 28 elg i år, som gir en fellingsprosent på 70. Av felt elg var 6 voksne okser, 11 voksne kuer, 5 ungdyr okse, 2 ungdyr ku, 2 oksekalver og 2 kukalver.

Vi ble tildelt en kvote på 20 rådyr, hvorav 8 ble felt. Det var 8 lag med til sammen 37 jegere som jaktet rådyr i år.

Når det gjelder bever, har vi en kvote på 5 dyr. Det ble solgt 6 kort og 3  bever ble felt.

Det ble til sammen solgt 245 jaktkort på småvilt, som fordeler seg slik: 4 andekort, 4 harekort, 9 sesong rype, 145 ukekort, 17  3-døgnskort, 22  2-døgnskort, 36  1-døgnskort og 8 småviltkort for innenbygds. Det ble solgt 4 treningskort for hund på høsten. Dette er en økning fra 2012 som i hovedsak skyldes salg av jaktkort fra 03.10 dog med en del begrensninger.

Det er en liten nedgang i salget av fiskekort, 396 i 2013 mot 408 det forrige året. Disse fordeler seg slik: 45 årskort, 41 ukekort, 87  3-døgnskort, 3  2-døgnskort og 195  1-døgnkort. Det er solgt 16 familiekort som fordeler seg nokså jevnt på de forskjellige korttypene Det er også solgt 1 garnkort og 11 fiskekort til innenbygds.

DIV INFORMASJON

Det er blitt utleid prøveterreng til både Romerike fuglehundklubb og Hedmark-Oppland fuglehundklubb, begge vinterprøver.

Det er blitt utbetalt skuddpremier på følgende: 14 rev, 1 mår, 3 mink, 2 kråker, 9 skjærer, 13 måker og 1 ravn.

Det er blitt utbetalt kr 33000,- i gaver/støtte som fordeler seg slik: Kr 20000,- til ny bru over Flena, kr 10000,- til bygdas 300 års jubileum og kr 3000,- til Mai Elgåen og Svein Normann for bruk av deres vei og støtte til vedlikehold. Utenom dette har vi betalt kr 2928,- til kommunen for kopiering til lag og foreninger i bygda, i tillegg har fjellstyret kopiert til lag og foreninger på egen kopimaskin.

Os fjellstyre er å finne på internett, ved å gå inn på os-fjellstyre.net vil dere finne informasjon og bilder. Vi har salgssider på inatur.no, hvor fjellstyrets bu ved Kløvsten bestilles. På samme siden er det også mulighet for å kjøpe fiskekort.

ØKONOMI

Økonomien fremgår av vedlagte resultatregnskap, balanse og noter. Årets resultat ble et underskudd på kr 112030,-. Det er foretatt en nedskriving av lånet til Tufsingdal Fisk BA  på kr 50000,- som er med på å påvirke det negative resultatet. Vi har en økning av våre inntekter med kr 82400,-, mens våre driftskostnader har økt med kr 164270,-. Dette skyldes i hovedsak store utgifter til bistand ved arbeidsrettsaken, som kostet oss kr 280402. Regnskapskostnadene våre har også økt. Det er en økning på kr 27000,- til gaver/støtte til allmennyttige formål, samt at vi har kjøpt inn div utstyr som båthenger, søppelstativ og skilt.  

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

20.09 | 13:31

Hei. Blir det anledning til å kjøpe dagskort på rypejakt, og hvor kan man kjøpe disse? Hilsen Christian

...
02.09 | 21:24

Jeg har oversett noen meldinger her, men nå er takseringer og regler for rypejakta lagt ut.

...
28.08 | 12:24

Hva blir bag limiten i årets jakt?

...
28.08 | 10:37

Viktig at det legges ut noe nå. Det ryktes om fredning og da må folk få tid til å områ seg med noe annet.

...
Du liker denne siden