Årsmelding 2012

Årsmelding 2012 for Os fjellstyre

Os fjellstyre har hatt følgende sammensetning i 2012:

Leder:                             Erik Jachwitz                    Varamedlem: Alfhild Bakken

Nestleder:                       Arne Grue                                 "            Torvid Leistad

Kasserer:                         Mette Femundshytten             "               Esten Håsether

Sekretær: (fra 20.01.):     Lars Erik midtdal                      "             Halvor Siksjø

Styremedlem:                  Heidi Lundstedt                        "             Oddveig Broen

 

 

Jon Jarle Sæter var ansatt som oppsyn i 70 % stilling frem til 28.03., men var 100 % sykemeldt fra 19.01.

Vekstra Os Regnskap tar seg av utlønning og regnskap.  Det er Svein M. Evavold i firmaet Revisjon Fjell IKS som reviderer regnskapet vårt.

 

VIRKSOMHET

Det er avholdt 11 styremøter og behandlet 40 saker.  På et av styremøtene deltok tre representanter fra Statskog for å kartlegge fjellstyrets forhold til Statskog.

Det ble arrangert kurs på Røros for nye fjellstyrer 2.-3. februar, hvor vi alle deltok.  Erik Jachwitz deltok også på et 2 dagers lederkurs på Gardermoen i november.

Den 19. april holdt fjellstyret et åpent bygdamøte med stor deltagelse.  Den 26. november ble fiskekortselgerne invitert til møte.  Den 14. desember inviterte vi til et åpent møte angående reinbeiteproblematikken.Fra januar har fjellstyret leid kontor i skolebygningen.

 

ARBEIDSOPPGAVER/OPPSYNSVIRKSOMHET

 • Vi er i gang med arbeidet for å få til ny bru over Flena i Grådalen
 • Det er inngått samarbeidsavtale med TUNA om uttak av vannprøver og kultiveringstiltak i områdets fiskevann.
 • Det er blitt satt ut fisk (1-årig røye) ca 175 stk i Indre Gruvtjønna og ca 175 stk i Blåloken.
 • Siden vi ikke har hatt ansatt oppsyn i store deler av året, ble Per Inge Nyvoll sporadisk leid inn til diverse kjøreoppdrag med scooter.  Torger Tengesdal ble leid inn til veiing/kontroll av elgjakta.  Erik jachwitz har tatt seg av jakt- og fiskekortkontroll.  Ellers har fjellstyremedlemmene delt på arbeid som til en hver tid må gjøres.

 

BU VED KLØVSTEIN

Den har vært utleid 16 døgn, noe som er en stor nedgang fra i fjor.  Noe av nedgangen skyldes at vi ikke fikk tilgang på nøklene til bua før midten av juni.  Av den grunn måtte vi avvise flere leietakere.

 

JAKT OG FISKE

All jakt og fiske forvaltes under ett i Tufsingdalen, gjennom at fjellstyret har leid inn de private områdene.  I tillegg leier fjellstyret inn den delen av allmenningen i Engerdal som ligger på vestsiden av Femunden i forbindelse med elgjakta.  Vi har også en samarbeidsavtale med Engerdal når det gjelder sportsfiske i vannene på Bufjellet.

Når det gjelder elgjakta, består området av 6 jaktlag.  Da er et av feltene åpent for søkned fra alle og fordeles etter loddtrekning.  De øvrige feltene er forbeholdt innenbygds jaktlag.  Tildelingen skjer hvert 4. år, dagens tildeling gjelder til utgangen av 2014.  Tufsingdal viltstellområde er medlem av Nord-Østerdal/Røros elgregion.  Lars Erik Midtdal er vår representant.  Viltnemda (formannskapet) i Os kommune fastsetter kvoter etter tilrådning fra elgregionen.  I 2012 ble Tufsingdalen tildelt 40 dyr.  I første omgang 33 dyr og 7 som tilleggsdyr, men ingen jaktlag søkte om tilleggsdyr.  Det ble felt 26 elg som gir en fellingsprosent på 65.  Det ble felt 5 færre dyr i år mot i fjor.  det kom mye tamrein allerede i begynnelsen av november, noe som vanskeliggjorde jakta på noen områder.

Vi ble tildelt en kvote på 20 rådyr, hvorav 11 dyr ble felt.  En økning på 2 dyr fra i fjor.  Det var 9 lag med tilsammen 31 jegere.

Det var ingen som løste jaktkort for bever i 2012.

Når det gjelder småviltjakta, ble det solgt tilsammen 130 kort som fordeler seg slik:

 • 65 i 1. periode  
 • 51 i 2. periode
 • 4 sesongkort
 • 1 andekort
 • 6 kort for hare
 • 3 treningskort for hund

Dette er en stor nedgang fra 2011, men med en svak rypebestand, ble det vedtatt å ikke åpne for fritt kortsalg etter 02.10.   Det var 223 personer som søkte på småviltkort, da sier det seg selv at mange fikk avslag.

Salget av fiskekort har holdt seg nokså stabilt sammenlignet med 2011.  Totalt er 408 kort solgt, som fordeler seg slik:

 • 51 årskort
 • 6 sesong
 • 40 ukeskort
 • 67 3-døgn
 • 28 2-døgn
 • 163 1-døgn

Av familiekortet er det solgt 31 kort som fordeler seg nokså jevnt på de forskjellige korttypene.  Det er solgt 26 kort til innenbygds, hvorav 9 stk er årskort.

 

DIV INFORMASJON

Det er blitt utleid prøveterreng til både Hedmark-Oppland fuglehundklubb og Romerike fuglehundklubb, begge vinterprøver.

Det er blitt utbetalt skuddpremie på følgende:

 • 11 rev
 • 2 mår
 • 4 mink
 • 3 røyskatter
 • 2 kråker
 • 2 skjærer

Det er blitt gitt kr 6 000,- i gaver/støtte som fordeler seg på kr 1 000,- til Os frivillighetssentral og kr 5 000,- til Solvang/Åsheim veianlegg.  Vi har også betalt kopiering for lag og foreninger i bygda for kr 5 005,.

Det er gjort flere henvendelser til Tufsingdal Fisk BA for å få til et årsmøte, men vi har ikke lyktes med det.

Os Fjellstyre er å finne på internett.  På  www.inatur.no  ligger det en del informasjon om fjellstyrebua ved kløvstein, der kan den også bestilles.  Det er også mulighet for å kjøpe fiskekort på  www.inatur.no    Vi har også en egen nettside,  www.os-fjellstyre.net  med informasjon og bilder.

 

ØKONOMI

Økonomien fremgår av vedlagte regnskap som består av resultatregnskap, balanse og noter.  Årets resultat ble et underskudd på kr 70 037,-.  Det er foretatt en regnskapsmessig nedskrivning på lånet til tufsingdakl Fisk BA på kr 83 000,-, noe som er med på å påvirke det negative resultatet.  Inntektene er redusert med ca kr 140 000,- som i hovedsak skyldes en nedgang i elgjakta og en reduksjon i antall solgte småviltkort.
På kostnadssiden er driftskostnadene redusert med ca kr 225 000,- som bla skyldes lavere lønnskostnader.  Dette til tross for at det er brukt kr 165 000,- til advokatbistand.

                          

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

20.09 | 13:31

Hei. Blir det anledning til å kjøpe dagskort på rypejakt, og hvor kan man kjøpe disse? Hilsen Christian

...
02.09 | 21:24

Jeg har oversett noen meldinger her, men nå er takseringer og regler for rypejakta lagt ut.

...
28.08 | 12:24

Hva blir bag limiten i årets jakt?

...
28.08 | 10:37

Viktig at det legges ut noe nå. Det ryktes om fredning og da må folk få tid til å områ seg med noe annet.

...
Du liker denne siden